metalteres-logotype-footer.png

eu logo

Zobacz opis

Zapytanie ofertowe: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego.

Wyniki zapytania ofertowego:
„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego”
W wyniku przeprowadzenia oceny złożonych ofert wybrana została oferta złożona przez:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
Szczegóły w załącznikach:Baza konkurencyjnościOcena zapytań ofertowych

Link do Zapytania z Bazie Konkurencyjności