Rządowy program CZYSTE POWIETRZE – co trzeba o nim wiedzieć?

Dzięki tym wnioskom możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Równocześnie prowadzone są spotkania w całej Polsce, dzięki którym można uzyskać szczegółowe informacje, jak składać wnioski, czy też jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać częściowy zwrot kosztów za dokonaną termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Program CZYSTE POWIETRZE powstał z myślą o użytkownikach domów jednorodzinnych, a jednocześnie z uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Wymiana przestarzałych źródeł ciepła na nowe, to duże koszty dla wielu rodzin, a co za tym idzie, trudności w zmniejszaniu emisji szkodliwych pyłów do atmosfery, stają się coraz większe. Rodziny, które uzyskają dofinansowanie, będą mogły wreszcie pozwolić sobie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, np. na kotły pelletowe oraz dokonanie termomodernizacji.

wizualizacja domu po termo modernizacji

Korzyści są oczywiste, bo wielokierunkowe. Domy jednorodzinne przestaną być jedną z przyczyn zatruwania środowiska, natomiast rodziny będą miały szansę efektywniej zarządzać energią, a tym samym pozyskiwać oszczędności, które wspomogą dotychczasowy budżet domowy.

Z programu mogą korzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, albo są już w posiadaniu zgody na rozpoczęcie budowy domu. Dotację na termomodernizację można uzyskać do wysokości 53 tysięcy złotych. Jeśli koszty przekraczają tę kwotę, na resztę z nich można wziąć pożyczkę. Z kolei minimalny koszt dofinansowania kształtuje się na poziomie 7 tysięcy złotych.

Program, do którego aktualnie trwa nabór wniosków, będzie realizowany do 2029 roku, a podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 roku. Wedle przyjętych terminów, wszystkie prace zgodnie z podpisanymi umowami, powinny zostać zakończone do 30.06.2029 roku.

metalteres-logotype-footer.png

logos

Zobacz opis

Zapytanie ofertowe: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa w postaci peletu.

Wyniki zapytania ofertowego:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa stałego w postaci peletu.”
W wyniku przeprowadzenia oceny złożonych ofert wybrana została oferta złożona przez:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Szczegóły w załączniku:

Baza konkurencyjności
Wyniki zapytania ofertowego

Link do Zapytania z Bazie Konkurencyjności