bg serwis

Profesjonalny serwisFachowa pomoc & obsługa

Metalteres, producent kotłów węglowych ze Śląska, oferuje ekologiczne kotły z podajnikiem żeliwnym oraz inne nowoczesne kotły i urządzenia grzewcze. Zapewniamy również profesjonalny serwis sprzedawanych produktów.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do naszego serwisu kotłów Metalteres oraz serwisów sterowników. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów z działaniem naszych kotłów, zapraszamy do kontaktu.

Nasi fachowcy z serwisu są do Państwa dyspozycji.

Serwis fabryczny kotłów Metalteres

Image

Kotły, tel: +48 730 088 044

Image

Palniki pelletowe, tel: +48 696 027 777

Image

Palniki węglowe, tel: +48 604 477 216

Image

Sterowniki, tel: +48 607 142 698

Zanim wezwiesz na pomoc fabryczny serwis prosimy zapoznać się z najczęściej występującymi zakłóceniami.

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

 

Po otwarciu drzwiczek z  kotła wydostaje się dym, dymienie z zasobnika, cofanie się spalin do kotłowni

Brak ciągu kominowego:

 • należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,
 • należy sprawdzić, czy do komina nie zostały podłączone inne urządzenia grzewcze,
 • przy rozruchu kotła należy wygrzać komin.

Zakończenie komina znajduje się poniżej najwyższej kalenicy dachu:

 • należy podwyższyć komin.

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

 • należy wyczyścić kanały spalinowe.

Zawieszenie paliwa w zasobniku (np. mokrego lub o zbyt dużej granulacji):

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR,
 

Z kotła następuje wyciek wody

("kocioł leje")

Kondensacja pary wodnej:

 • należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.

Niewłaściwa instalacja kotła:

 • należy sprawdzić czy termometr oraz zawory bezpieczeństwa i spustowy są dobrze dokręcone i uszczelnione.

Brak możliwości uzyskania wysokiej temperatury na kotle, mało intensywne spalanie

Brak ciągu kominowego:

 • należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,

Źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja:

 • należy poprosić o pomoc wyspecjalizowany serwis.

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR

Zbyt duża ilość popiołu na retorcie:

 • należy oczyścić zanieczyszczone palenisko i ewentualnie skorygować nastawy sterownika.

Źle dobrana nastawa mocy wentylatora:

 • należy ustawić moc dmuchawy, tak aby ilość dostarczanego powietrza była wystarczająca.

Awaria wentylatora:

 • należy sprawdzić czy do wentylatora dociera napięcie, zgłosić awarię do serwisu.

Zanieczyszczona komora powietrzna palnika:

 • należy wyczyścić komorę powietrzną palnika.

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

 • należy wyczyścić kanały spalinowe.

Brak dopływu powietrza do kotłowni:

 • należy zapewnić dopływ powietrza w ilości wymaganej do kontynuacji procesu spalania.

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR.

Niewłaściwa regulacja kotła:

 • należy wyregulować nastawy parametrów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi sterownika.
Osadzenie się na ścianach komory spalinowej  smolistego osadu

Zbyt niska temperatura pracy kotła:

 • należy podnieść temperaturę pracy kotła.

Niewłaściwe paliwo:

 • należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR,

Brak ciągu kominowego:

 • należy sprawdzić drożność komina

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

 • należy wyczyścić kanały spalinowe.

Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych:

 • należy wyczyścić wymiennik kotła.

Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku:

 • należy sporządzić bilans energetyczny budynku i ewentualnie wykonać jego docieplenie.

Wygaszanie kotła w czasie pracy automatycznej

Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania).

Parametry należy ustawić tak aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny.

Przyczyną wygaszania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą). Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 85°C. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 90°C, włącza się blokada przepalania i kocioł zaczyna wygasać.

Wygaszanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu

 • należy sprawdzić czy sterowanie kotła jest ustawione na pracę automatyczną - jeśli nie - rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne.
 • zmniejszyć moc wentylatora w parametrach użytkownika
Nadmierna temperatura kotła
 • gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody - uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.
 • odpowietrzyć instalację c.o. bezpośrednio za kotłem (zapowietrzony układ)

Nagły wzrost temperatury powyżej zaprogramowanej

Należy zwiększyć przerwę pomiędzy cyklami podawania paliwa, zmniejszyć moc nadmuchu.
metalteres-logotype-footer.png

logos

Zobacz opis

Zapytanie ofertowe: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa w postaci peletu.

Wyniki zapytania ofertowego:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa stałego w postaci peletu.”
W wyniku przeprowadzenia oceny złożonych ofert wybrana została oferta złożona przez:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Szczegóły w załączniku:

Baza konkurencyjności
Wyniki zapytania ofertowego

Link do Zapytania z Bazie Konkurencyjności