Nowe przepisy antysmogowe

Powstawanie smogu

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym polegającym na współwystępowaniu niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych oraz zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka. Zadymienia mogą się z łatwością przemieszczać w powietrzu. Zależy to od wysokości emitora (np. komina) i panujących warunków meteorologicznych. Unoszące się zapylenia po pewnym czasie osiadają na powierzchni ziemi lub są sprowadzane na nią wraz z opadem. Te o średnicy poniżej 200 mm unoszą się dłużej, przyjmując postać aerozoli. Powietrze zazwyczaj podlega ciągłemu mieszaniu, jednakże jeśli ukształtowanie terenu jest niekorzystne, a dzień bezwietrzny może dojść do kumulacji zanieczyszczeń i powstania smogu. W aglomeracjach w strefie umiarkowanej występuje tzw. smog siatkowy. Jest on efektem spalania węgla w połączeniu z dużą koncentracją sadzy oraz tlenków siarki i węgla.

Co zmieni ustawa antysmogowa

Zgodnie z przepisami antysmogowymi Ministerstwo Rozwoju zakaże sprzedaży przestarzałych pieców węglowych, w których Polacy palą najczęściej węglem śmieciami i węglem słabej jakości. Ma to się zmienić w 2018 roku. Ministerstwo Rozwoju zamierza dopuścić do użytku jedynie akredytowane kotły piątej generacji. Przepisy mają dotyczyć kotłów o mocy nie większej niż 500kW, a więc stosowanych w domach. W sprzedaży będą dostępne piece ręczne, które emitują nie więcej niż 60 mg pyłów na m3 oraz piece automatyczne, emitujące maksymalnie 40 mg na m3. Wprowadzenie takich zmian jest konieczne nie tylko ze względu na katastrofalną sytuację smogową. W 2020 roku w Polsce zaczną obowiązywać restrykcyjne unijne przepisy Ekoprojektu, które zakładają, że w sprzedaży będą jedynie najnowocześniejsze kotły, spełniające konkretne normy emisji.

 

metalteres-logotype-footer.png

logos

Zobacz opis

Zapytanie ofertowe: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa w postaci peletu.

Wyniki zapytania ofertowego:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, zabezpieczonych przed niskotemperaturową korozją, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. z automatycznym podawaniem biopaliwa stałego w postaci peletu.”
W wyniku przeprowadzenia oceny złożonych ofert wybrana została oferta złożona przez:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Szczegóły w załączniku:

Baza konkurencyjności
Wyniki zapytania ofertowego

Link do Zapytania z Bazie Konkurencyjności