Fundusze UE
Najlepsze kotły w Polsce

Serwis

Serwis kotłów Metalteres

Metalteres, producent kotłów węglowych ze Śląska, oferuje ekologiczne kotły z podajnikiem żeliwnym oraz inne nowoczesne kotły i urządzenia grzewcze. Zapewniamy również profesjonalny serwis sprzedawanych produktów. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do naszego serwisu kotłów Metalteres oraz serwisów sterowników. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów z działaniem naszych kotłów, zapraszamy do kontaktu. Nasi fachowcy z serwisu są do Państwa dyspozycji.

Serwis fabryczny kotłów Metalteres:
Polska Południowa:
tel: (32) 284 32 57

Serwis sterowników ECO MAX, ECOSTER (Plum):
tel: (85) 749 71 28; (85) 749 71 16
kom: 607 142 698

Serwis sterowników LUKSUS i EXPERT (Elster):
tel: (61) 437 76 90 w.2
kom: 537 036 777, 530 205 880

Serwis sterowników G403P02 (Geco):
tel: (12) 636 12 90, wew. 171, 172
kom: 602 774 326Zanim wezwiesz na pomoc fabryczny serwis prosimy zapoznać się z najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania, czy eksploatacji kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.
Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

 

Po otwarciu drzwiczek z kotła

wydostaje się dym, dymienie z

zasobnika, cofanie się spalin

do kotłowni

Brak ciągu kominowego:

- należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,

- należy sprawdzić, czy do komina nie zostały podłączone inne urządzenia grzewcze,

- przy rozruchu kotła należy wygrzać komin.

Zakończenie komina znajduje się poniżej najwyższej kalenicy dachu:

- należy podwyższyć komin.

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

- należy wyczyścić kanały spalinowe.

Zawieszenie paliwa w zasobniku (np. mokrego lub o zbyt dużej granulacji):

- należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR,

Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.

Z kotła następuje wyciek wody

("kocioł leje")

Kondensacja pary wodnej:

- należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.

Niewłaściwa instalacja kotła:

- należy sprawdzić czy termometr oraz zawory bezpieczeństwa i spustowy są dobrze dokręcone i uszczelnione.

Brak możliwości uzyskania

wysokiej temperatury na

kotle, mało intensywne

spalanie

Brak ciągu kominowego:

- należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,

Źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja:

- należy poprosić o pomoc wyspecjalizowany serwis.

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

- należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR

Zbyt duża ilość popiołu na retorcie:

- należy oczyścić zanieczyszczone palenisko i ewentualnie skorygować nastawy sterownika.

Źle dobrana nastawa mocy wentylatora:

- należy ustawić moc dmuchawy, tak aby ilość dostarczanego powietrza była wystarczająca.

Awaria wentylatora:

- należy sprawdzić czy do wentylatora dociera napięcie, zgłosić awarię do serwisu.

Zanieczyszczona komora powietrzna palnika:

- należy wyczyścić komorę powietrzną palnika.

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

- należy wyczyścić kanały spalinowe.

Brak dopływu powietrza do kotłowni:

- należy zapewnić dopływ powietrza w ilości wymaganej do kontynuacji procesu spalania.

Spalanie niskokalorycznego paliwa:

- należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR.

Niewłaściwa regulacja kotła:

- należy wyregulować nastawy parametrów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi sterownika.

Osadzenie się na ścianach komory spalinowej smolistego osadu

Zbyt niska temperatura pracy kotła:

- należy podnieść temperaturę pracy kotła.

Niewłaściwe paliwo:

- należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR,

Brak ciągu kominowego:

- należy sprawdzić drożność komina

Zanieczyszczone kanały spalinowe:

- należy wyczyścić kanały spalinowe.

Zbyt niska temperatura wody

mimo intensywnego palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych:

- należy wyczyścić wymiennik kotła.

Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku:

- należy sporządzić bilans energetyczny budynku i ewentualnie wykonać jego docieplenie.

Wygaszanie kotła w czasie

pracy automatycznej

Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry należy ustawić tak aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny. Przyczyną wygaszania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą). Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 85°C. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 90°C, włącza się blokada przepalania i kocioł zaczyna wygasać.

Wygaszanie kotła bezpośrednio

po rozpaleniu

- należy sprawdzić czy sterowanie kotła jest ustawione na pracę automatyczną - jeśli nie - rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne.

- zmniejszyć moc wentylatora w parametrach użytkownika

Nadmierna temperatura kotła

- sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę. Sprawdzić ilość wody w instalacji - gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody - uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.

- odpowietrzyć instalację c.o. bezpośrednio za kotłem (zapowietrzony układ)

Nagły wzrost temperatury

powyżej zaprogramowanej

Należy zwiększyć przerwę pomiędzy cyklami podawania paliwa, zmniejszyć moc nadmuchu.