Fundusze UE
Najlepsze kotły w Polsce

Nowe przepisy antysmogowe

Jak wskazują najnowsze badania, polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w całej Unii Europejskiej. Efektem takiej sytuacji jest zwiększona liczba zachorowań na choroby płuc, nowotwory, a nawet wiele przedwczesnych śmierci. Warto zauważyć, że zaledwie 10% wszystkich zanieczyszczeń pochodzi od spalin samochodowych. Za obecny stan rzeczy odpowiadają głównie piece węglowe, wykonane w dziewiętnastowiecznej technologii, znajdujące się w ok. 3,5 mln polskich domów. 

 

Powstawanie smogu

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym polegającym na współwystępowaniu niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych oraz zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka. Zadymienia mogą się z łatwością przemieszczać w powietrzu. Zależy to od wysokości emitora (np. komina) i panujących warunków meteorologicznych. Unoszące się zapylenia po pewnym czasie osiadają na powierzchni ziemi lub są sprowadzane na nią wraz z opadem. Te o średnicy poniżej 200 mm unoszą się dłużej, przyjmując postać aerozoli. Powietrze zazwyczaj podlega ciągłemu mieszaniu, jednakże jeśli ukształtowanie terenu jest niekorzystne, a dzień bezwietrzny może dojść do kumulacji zanieczyszczeń i powstania smogu. W aglomeracjach w strefie umiarkowanej występuje tzw. smog siatkowy.  Jest on efektem spalania węgla w połączeniu z dużą koncentracją sadzy oraz tlenków siarki i węgla.

Co zmieni ustawa antysmogowa

Zgodnie z przepisami antysmogowymi Ministerstwo Rozwoju zakaże sprzedaży przestarzałych pieców węglowych, w których Polacy palą najczęściej węglem śmieciami i węglem słabej jakości. Ma to się zmienić w 2018 roku. Ministerstwo Rozwoju zamierza dopuścić do użytku jedynie akredytowane kotły piątej generacji. Przepisy mają dotyczyć kotłów o mocy nie większej niż 500kW, a więc stosowanych w domach. W sprzedaży będą dostępne piece ręczne, które emitują nie więcej  niż 60 mg pyłów na m3 oraz piece automatyczne, emitujące maksymalnie 40 mg na m3. Wprowadzenie takich zmian jest konieczne nie tylko ze względu na katastrofalną sytuację smogową. W 2020 roku w Polsce zaczną obowiązywać restrykcyjne unijne przepisy Ekoprojektu, które zakładają, że w sprzedaży będą jedynie najnowocześniejsze kotły, spełniające konkretne normy emisji.